Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi dne 18.3.2015

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo družstva svolává na středu 18.3.2015 členskou schůzi , která se bude konat od 19,00 hod. v suterénu domu Praha 3, Sudoměřská 1.

Program:
1. Hospodářský výsledek za rok 2014, finance družstva
2. Vyúčtování roku 2014, změna předpisu služeb
3. Projednání požadavků nájemců obchodních prostor
4. Zpráva kontrolní komise za rok 2014
5. Informace k rekonstrukci oken a výtahu
6. Informace a diskuze

V Praze dne 10.3.2015 Za představenstvo družstva
Vladimír Zikmund

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687