Vloženo: 29.05.2019

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo družstva svolává na čtvrtek 30.5.2019 členskou schůzi , která se bude konat
v 19 hod. v suterénu domu Praha 3, Sudoměřská 1.

Program:
1. Výroční zpráva družstva o hospodaření v roce 2018
2. Informace o výměně výtahu a oken vnitřní fasády
3. Doplňující volby do kontrolní komise
4. Diskuze

Vloženo: 29.05.2019

Zápis z jednání členské schůze družstva vlastníků Sudoměřská 1, Praha 3, které se konalo 16.5.2018 od 18:30 hod. ve schůzovní místosti v suterénu domu Sudoměřská 1897/1, Praha 3

Členové družstva byli pozváni na členskou schůzi představenstvem družstva. Pozvánka se stává nedílnou součástí tohoto zápisu jako příloha č. 1.

Dle presenční listiny bylo přítomno 20 členů družstva z celkového počtu 26 členů, což představuje 76,92 % hlasů všech členů družstva, členská schůze byla usnášeníschopná. Prezenční listina je uložena u správce objektu.

Vloženo: 24.09.2015

„Družstvo vlastníků domu Sudoměřská 1“ ,Praha 3 Sudoměřská 1/1897

Zápis z členské schůze ze dne 18.6.2015 konané v suterénní místnosti domu Sudoměřská 1

Program:
1. Volba představenstva a kontrolní komise pro nové volební období
2. Informace
3. Diskuze

přítomni dle prezenční listiny: 24 hlasů/ 18 přítomných + 6 plné moci / z 27 možných; členská schůze je usnášeníschopná

Vloženo: 10.09.2015
Datum události:
18.06.2015

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo družstva svolává na čtvrtek 18.6.2015 členskou schůzi , která se bude konat od 19,00 hod. v suterénu domu Praha 3, Sudoměřská 1.

Program:
1. Volba představenstva a kontrolní komise pro nové volební období
2. Informace
3. Diskuze

Vloženo: 15.03.2015

Informace k bodu programu 1 a 2 pro členskou schůzi 18.3.2015

Hospodářský výsledek za rok 2014 - návrh
„Družstvo vlastníků domu Sudoměřská 1“ ,Praha 3 Sudoměřská 1/189

Návrh zprávy „Hospodářský výsledek 2014 “ naleznete také na internetových stránkách družstva
http://sudomerska1.bytovedruzstvo.eu

A ) činnost správce domu během období 2014 /2015
ekonomika ,finance, služby

Vloženo: 15.03.2015

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo družstva svolává na středu 18.3.2015 členskou schůzi , která se bude konat od 19,00 hod. v suterénu domu Praha 3, Sudoměřská 1.

Vloženo: 02.12.2014

Pozvánka na mimořádnou členskou schůzi

Představenstvo družstva svolává na čtvrtek 11.12.2014 mimořádnou členskou schůzi družstva, která se bude konat od 19,00 hod. v suterénu domu Praha 3 ,Sudoměřská 1
Program:
1. Projednání požadavků nájemců obchodních prostor
2. Zpráva kontrolní komise za rok 2014

předseda družstva
V Praze 1.12.2014

Vloženo: 18.11.2014

V souladu se zákonem byly vytvořeny webové stránky, na kterých je možné sledovat všechny potřebné informace o družstvu.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687