Informační deska

Pozvánka na členskou schůzi 30.5.2015

Pozvánka na členskou schůzi

Představenstvo družstva svolává na čtvrtek 30.5.2019 členskou schůzi , která se bude konat
v 19 hod. v suterénu domu Praha 3, Sudoměřská 1.

Program:
1. Výroční zpráva družstva o hospodaření v roce 2018
2. Informace o výměně výtahu a oken vnitřní fasády
3. Doplňující volby do kontrolní komise
4. Diskuze

V Praze dne 14.5.2019 Za představenstvo družstva
Pavlovský Karel

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687